Kalendár železničných podujatí 2021

Akcie sa budú aktualizovať podľa situácie
17.4.2021 Otvorenie sezóny - prvý parný deň (Železničné múzeum na Rendézi)
15.5.2021  Noc múzeí a galérií  (Železničné múzeum na Rendézi)
19-20.6.2021 Rendéz 2021, Celoslovenský zraz historických železničných vozidiel  (Železničné múzeum na Rendézi)
4.9.2021 Drezinový deň (Železničné múzeum na Rendézi)
16.10.2021 Ukončenie sezóny (Železničné múzeum na Rendézi)

ďalšie informácie nájdete na
www.zeleznicnemuzeum.sk