Kalendár podujatí 2023 - Železnica a iné zaujímavé podujatia SR a ČR
Každé podujatie si vopred overte, naše stránky nezaručujú zmeny organizátorov
Pošlite nám info o vašej akcii a radi ju pridáme do kalendára (železnica, veterány, technika, história...)
Tento kalendár si ľahko zapamätáte - www.kalendarpodujati.sk 
APRÍL
21.4. Štiavnický Nácko ide do sveta (Zvolen - Banská Štiavnica a späť, motorový vozeň M 131.1053 Hurvínek) kht.sk, 0907 145 080
22.4. Prvý parný deň - otvorenie sezóny v Železničnom múzeu Bratislava východ (parné a motorové vlaky v Bratislave a okolí, sprievodný program) zeleznicnemuzeum.sk, 02 2029 7296
22.4. CB stretnutie Remäta (Prievidza - Horná Štubňa - Kremnické Bane a späť, motorový vozeň M 152.0625 Orchestrión) 464001.sk, 0911 400 272
27.4. Stredoslovenský okruh (Prievidza - Zvolen - Banská Bystrica - Diviaky - Prievidza, motorový vozeň M 152.0625 Orchestrión) 464001.sk, 0911 400 272
30.4. Jazda na Oravu (Vrútky - Kraľovany Trstená a späť, motorové vozeň 811.016 Beátka) kzmvrutky.eu, 0902 174 621

MÁJ
1.5. Prvomájová jazda na otvorenie kúpeľnej sezóny v Trenčianskych Tepliciach (Nové Mesto nad Váhom - Trenčianska Teplá a späť, motorový rušeň T 458.1079 Veľký Hektor) kzn.sk, 0903 868 375
1.5. 150. výročie parnej prevádzky na trati Bratislava - Trnava (Bratislava ht.st. - Trnava a späť, parný rušeň 555.3008 Mazutka) facebook.com/kphzd, 0903 421 059
1.5. Májová električka (Poprad - Starý Smokovec - Tatranská Lomnica a späť, električka EMU 89.009Trojča) tatranskaelektricka.sk
6.-7.5. Rušňoparáda Košice (mimoriadne vlaky v okolí Košíc, výstava železničných vozidiel v rušňovom depe Košice, sprievodný program) zssk.sk, 18 188
7.5. Cyklojazda (Vrútky - Kráľova Lehota a späť, motorový vozeň 811.016 Beátka) kzmvrutky.eu, 0902 174 621
4.5.- 8.5. Retro Expres 2023
12.5. Cyklojazda (Vrútky - Kraľovany - Trstená a späť, motorový vozeň 811.016 Beátka) kzmvrutky.eu, 0902 174 621
13.5. S Papagájom pod Kráľovu hoľu (Poprad - Margecany - Červená Skala a späť, parný rušeň 477.013 Papagáj a motorový rušeň T 478.3300 Okuliarnik) kzhv.eu, 0903 442 567
13.5. Noc múzeí a galérií (parné a motorové vlaky v Bratislave a okolí, sprievodný program) zeleznicnemuzeum.sk, 02 2029 7296
13.5. Noc múzeí 2023 (Zvolen - Banská Bystrica a späť, elektrický rušeň S 458.007 Žehlička) kht.sk, 0907 145 080
20.5. 110. výročie trate Prievidza - Handlová (Prievidza - Horná Štubňa a späť, Prievidza - Nitrianske Pravno a späť, rôzne vozidlá)464001.sk, 0911 400 272
20.5. Lokálkou k susedom (Košice - Prešov - Plaveč - Krynica a späť, motorové vozne M 152.0450 a M 152.0626 Orchestrióny) detskazeleznica.sk, 0905 496 426
20.5. 8. Hornonitriansky modelársky deň (Vrútky - Horná Štubňa - Prievidza a späť, motorový vozeň 811.016 Beátka) kzmvrutky.eu, 0902 174 621
20.5. Hornonitriansky modelársky deň - zimný štadión Prievidza
27.5. Železnica pre deti 2023 (Vrútky - Kremnica a späť, parný rušeň 475.196 Šľachtičná a motorový rušeň T 478.2011 Zamračená)vyhrevna-vrutky.sk, 0948 031 888
27.5. Cesta do praveku (Košice - Nižná Myšľa a späť, motorový rušeň T 334.0871 Rosnička) detskazeleznica.sk, 0905 496 426
27.5. Vlakom na zraz veteránov do Múzea chemického vojska v Čereňanoch (Prievidza - Bystričany a späť, motorový vozeň M 152.0625 Orchestrión) 4640 01.sk, 0911 40 0 272

JÚN
3.6. Deň detí s dymom a parou (Saľa - VIčany a späť, parný rušeň 310.433 Tristodesina, motorový rušeň T 211.0823 Bobík) facebook.com/kphzd, 0903 421 059
3.6. MDD vlak za parou do Tešedíkova (Prievidza - Šurany - Šaľa - Tešedíkovo a späť, motorový vozeň M 152.0625 Orchestrión) 4640 01.sk, 0911 40 0 272
3.6. MDD expres do Harmanca (Vrútky - Harmanec jaskyňa a späť, motorové vozne M 131.1546 Hurvínek a 811.016 Beátka) kzmvrutky.eu, 0902 174 621
7.-9. 6. Srdcom Slovenska (Košice - Margecany - Tisovec - Brezno - Zvolen - Plešivec - Košice, motorové vozne M 152.0450 a M 152.0626 Orchestrióny) detskazeleznica.sk, 0905 496 426
9.-11.6. Vlakom na Gemer (Topoľčany - Prievidza - Rožňava - Betliar - Plešivec - Rožňava - Brezno - Diviaky - Prievidza -Topolčany, motor. vozne M 152.0625 a M 152.0160 Orchestrióny) 464001.sk, 0911 40 0 272
10.6. 150 rokov trate Zvolen - Banská Bystrica (parné vlaky na trati Zvolen - Banská Bystrica a späť, výstava historických železničných vozidiel v depe Zvolen) zeleznicnemuzeum.sk, 02 2029 7296
11.6. 150 rokov úzkorozchodnej trate Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica (Zvolen - Hr. Dúbrava - Banská Štiavnica a späť, motor. vozne M 131.1053 Hurvínek a M 262.0128 Dvašesťdvojka) kht.sk, 0907 145 080
17.6. Pravniansky jarmok (Prievidza - Nitrianske Pravno a späť, motorový vozeň M 152.0160 Orchestrión) 464001.sk, 0911 400 272
17.6. Cyklojazda (Vrútky - Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica a späť, motorové vozne M 131.1546 Hurvínek a 811.016 Beátka) kzmvrutky.eu, 0902 174 621
7.-18.6. Medzinárodný folklórny festival Myjava (Nové Mesto nad Váhom - Myjava a späť, parný rušeň 555.30 08 Mazutka) facebook.com/kphzd, 0903 421 059
24.6. Papierenský SHP expres (Košice - Slavošovce a späť, motorový rušeň T 435.039 Malý Hektor a motorový vozeň M 152.0450 Orchestrión) detskazeleznica.sk, 0905 496 426
5.-26.6. Fotovlak (Margecany - Brezno - Mlynky - Červená Skala - Margecany, rušeň radu 751 Bardotka) kzmvrutky.eu, 0902 174 621
9.6.-2.7. Hoštice u Volyně (Bratislava hl.st. - Kúty - Český Krumlov - Hoštice u Volyně a späť, motorový rušeň T 478.1201 Cecaňa) albatrosklub.sk, 0907 244 150

JÚL
1.7. Tankové dni LAUGARÍCIO 2023
5.7. Cyktojazda (Ružomberok - Štrba a späť, motorový vozeň 811.016 Beátka) kzmvrutky.eu, 0902 174 621
7.-9.7. S Dvojičkou do Prahy (Spišská Nová Ves - Praha a späť, elektrický rušeň E 479.1001/10 02 Dvojička) facebook.com/klubtatran, 0911 362 001
8.7. Európske ľudové remeslá (Svit - Kežmarok a späť, parný rušeň 477.013 Papagáj a motorový rušeň T 478.3300 Okuliarnik) kzhv.eu, 0903 442 567
13.7. Cecaňou do sklární Lednické Rovne a Nemšová (Bratislava hl.st. - Nemšová - Lednické Rovne a späť, motorový rušeň T 478.1201 Cecaňa) albatrosklub.sk, 0907 244 150
15.7. Tatranom do Rajeckých Teplíc (Liptovský Mikuláš - Žilina - Rajecké Teplice a späť, elektrický rušeň E 499.062 Bobina, motorový rušeň radu 771 Čmeliak) facebook.com/klubtatran, 0911 362 001
15.7. Výletné vlaky do Radošiny (Trenčianska Teplá - Leopoldov - Zbehy - Radošina a späť, motorové vozne M 131.1443 Hurvínek a M 152.0160 Orchestrión) spdz.estranky.sk, 0907 162 963
16.7. Oslavy trate T.G. Masaryka (Trenčianska Teplá - Horné Srnie - Bylnice - Horní Lideč a späť, motorový vozeň M 131.1443 Hurvínek) spdz.estranky.sk, 0907 162 963
21.-23.7. Vtakom na Sninské rybníky (Košice - Trebišov - Humenné - Snina a späť, motorový vozeň M 131.1125 Hurvínek) khkv.sk, 0905 496 426
23.-24.7. Anenská púť (Trenčianska Teplá - Nemšová - Lednické Rovne a späť, motorové vozne M 131.1443 Hurvínek a M 152.0160 Orchestrión) spdz.estranky.sk, 0907 162 963
28.7. Prázdninová jazda (Zvolen os.st. - Banská Bystrica - Mlynky a späť, motorový rušeň T 478.3109 Okuliarnik) kht.sk, 0907 145 080
8.-30.7. Výlet do Čierneho Balogu (Trenčianska Teplá -Vrútky - Banská Bystrica - Podbrezová - Hronec a späť, motorové vozne M 131.1443 Hurvínek a M 152.0160 Orchestrión) spdz.estranky.sk, 0907 162 963
29.7. Tatranom za oddychom na Ružín (Liptovský Mikuláš - Margecany - Malá Lodina a späť elektrický rušeň E 499.062 Bobina) facebook.com/klubtatran, 0911 362 001

AUGUST
12.-13.8. Rajecká Anča (Ži[ina - Rajec a späť, motorové vozne M 131.1443 Hurvínek a M 152.0160 Orchestrión) spdz.estranky.sk, 0907 162 963
8.-20.8. So Zamračenou do Slovenského raja (Vrútky - Banská Bystrica - Mlynky a späť, motorový rušeň" T 478.2011 Zamračená) vyhrevna-vrutky.sk, 0948 031 888
19.8. Lučenecké hodovanie (Zvolen - Lučenec - Kalonda a späť, motorový rušeň T 478.3109 Okuliarnik a motorový vozeň M 131.1053 Hurvínek) kht.sk, 0907 145 080
4. - 27.8. CB stretnutie Holice (Prievidza - Vrútky - Púchov - Holice a späť, motorový vozeň M 152.0625 Orchestrión) 464001.sk, 0911 400 272

SEPTEMBER
1.9. Cyklojazda (Vrútky - Kraľovany - Trstená a späť, motorové vozne M 131.1546 Hurvínek a 811.016 Beátka) kzmvrutky.eu, 0902 174 621
2.-3.9. Letecký deň SIAF (Bratislava - Rača - Zohor - Kuchyňa a späť, parný rušeň 555.3008 Mazutka) facebook.com/kphzd, 0903 421 059
2.9. Maratónsky vlak a hradné hry (Košice - Turňa nad Bodvou - Hrhov a späť, motorové vozne M 131.1125, M 131.1538 Hurvínky a M 152.0450 Orchestrión) detskazeleznica.sk, 0905 496 426
9.-10.9. Rendez 2023 - 175 rokov železníc na Slovensku (výstava železničných vozidiel, parné, motorové a elektrické vlaky v Bratislave a okolí, sprievodný program) zeleznicnemuzeum.sk, 02 2029 7296
15.9. Výlet na Plavecký hrad (Bratislava-Rač'a - Bratislava hl.st. - Zohor - Plavecké Podhradie a späť, parný rušeň 555.30 08 Mazutka) facebook.com/kphzd, 0903 421 059
15.9. Cyklojazda (Vrútky - Kremnica a späť, motorové vozne M 131.1546 Hurvínek a 811.016 Beátka) kzmvrutky.eu, 0902 174 621
16.9. Jazdy do Nitrianskeho Pravna (Prievidza - Nitrianske Pravno a späť, motorové vozne M 131.1546 Hurvínek a 811.016 Beátka) kzmvrutky.eu, 0902 174 621
23.9. 150 rokov trate Michaľany - Košice (Michaľany - Košice a späť, elektrický rušeň E 499.062 Bobina) Klub priateľov železníc východného Slovenska, 0911 438 503
23.9. Tokajský expres (Košice - Slovenské Nové Mesto a späť, motorový rušeň T 435.039 Malý Hektor) detskazeleznica.sk, 0905 496 426

OKTÓBER
1.10. Cyklojazda (Vrútky - Žilina - Rajec a späť, motorové vozne M 131.1546 Hurvínek a 811.016 Beátka) kzmvrutky.eu, 0902 174 621
7.10. 150 rokov trate Prešov - Orlov (Liptovský Mikuláš - Kysak - Prešov - Plaveč - Muszyna a späť, elektrický rušeň E 499.062 Bobina) facebook.com/klubtatran, 0911 362 001
14.10. Ukončenie sezóny v Železničnom múzeu Bratislava východ (parné a motorové vlaky v Bratislave a okolí, sprievodný program) zeleznicnemuzeum.sk, 02 2029 7296
14.10. Urbex po vlečkách (Košice - Čaňa - Barca - Verká Ida - Krásna nad Hornádom - Košice, motorové vozne M 152.0450 a M 152.0626 Orchestrióny) detskazeleznica.sk, 0905 496 426

DECEMBER
2.12. Mikulášska jazda (Žilina - Rajec a späť, motorové vozne M 131.1443 Hurvínek a M 152.0160 Orchestrión) spdz.estranky.sk, 0907 162 963
2.12. Mikulášsky vlak (Prievidza - Horná Štubňa a späť, motorový vozeň M 152.0625 Orchestrión) 464001.sk, 0911 400 272
2.12. Mikulášska jazda do Smoleníc (Bratislava hl.st. - Galanta - Leopoldov - Smolenice - Kúty - Bratislava hl.st., parný rušeň 498.104 Albatros a motorový rušeň T 478.1201 Cecaŕía) albatrosklub.sk, 0907 244 150
2.-3.12. Mikulášsky vlak (Vrútky - Ružomberok a späť, motorové vozne M 131.1546 Hurvínek a 811.016 Beátka) kzmvrutky.eu, 0902 174 621
9.12. Mikulášske jazdy (Zvolen os.st. - Dobrá Niva a späť, motorový vozeň M 131.1053 Hurvínek) kht.sk, 0907 145 080
9.12. Mikuláš vo vlaku (Bratislava-Nové Mesto - Dunajská Streda a späť, parný rušeň 555.30 08 Mazutka) facebook.com/kphzd, 0903 421 059
9.12. S Mikulášom za oslavami 130 rokov trate Kežmarok - Podolínec (Svit - Podolínec a späť, parný rušeň 477.013 Papagáj a motorový rušeň T 478.3300 Okuliarnik) kzhv.eu, 0903 442 567
9.12. Mikulášsky expres (Košice - Prešov - Kapušany pri Prešove a späť, motorové vozne M 131.1125, M 131.1538 Hurvínky a M 152.0450 Orchestrión) detskazeleznica.sk, 0905 496 426

30.12. Koniec roka na Orave (Vrútky - Kraľovany - Oravský Podzámok a späť, motorový vozeň M 262.0128 Dvašesťdvojka) vyhrevna-vrutky.sk, 0948 031 888

Produkty

Filtre

Zobrazené 1–20 z 128 produktov